Strategisk samarbejdspartner

Sop & Co. påtager sig gerne den vigtige opgave at indtræde som medlem i udvalg og bestyrelser. Jeg tager udgangspunkt i din organisations særkende og konkrete behov for derigennem at bidrage aktivt til organisationens fortsatte udvikling. Ansvarlighed, fremadrettet tænkning og indsigt i dit virkeområde er nøgleord i mit bestyrelsesarbejde.