Vision og Mission

Dansk gastronomi nyder i øjeblikket stor anseelse blandt udenlandske trendsættere og meningsdannere fra den gastronomiske elite, og yder indflydelse på både turisme, oplevelsesøkonomi, uddannelsesinstitutioner, forskning og fødevareerhverv.

Samtidig ses en stigende forbrugerbevidsthed om fødevarer og fødevarernes betydning som en del af en sund livsstil.

Vision

Til gavn for både den elitære gastronomi, erhvervskøkkenerne og forbrugerne ønsker Sop & Co. at medvirke til at fastholde, styrke og videreudvikle den identitet, som dansk gastronomi har fundet med afsæt i det nye nordiske køkken.

Mission

Via stort engagement og faglig indsigt vil jeg skabe værdi for mine kunder ved at indgå i tætte samarbejder om at igangsætte og afvikle initiativer som skal formidle viden om gastronomi og råvarer til såvel private som virksomheder, samt fremme lysten til at eksperimentere med råvarerne og producere kvalitetsmad.

Jeg vil bringe forskellige gastronomiske interessenter sammen med det formål at drage nytte af og markedsføre den store gastronomiske viden, som allerede findes i Danmark.

Jeg vil være synlig i væsentlige gastronomiske sammenhænge og begivenheder, og være vidende om nye tendenser på den gastronomiske scene. I mit samarbejde med kunden vægter jeg balancen mellem kvalitet og økonomi højt. Kunderne skal opfatte Sop & Co. som en vidende og motiveret medspiller, man kan have tillid til.