Udvikling af sponsorater

Sponsortager - Mulighed for kreativitet og innovation

Ofte kan det at finde relevante sponsorer, som understøtter din målsætning være lige det, der gør det muligt at arbejde kreativt og innovativt med gastronomien.

Sop & Co. har den rette erfaring med sponsorarbejde og et relevant netværk. Jeg kan derfor blive en god sparringspartner for dig, hvis du driver en organisation eller arrangerer begivenheder med en gastronomisk målsætning.

Sponsorgiver - Synlighed og økonomisk værdi 

Sop & Co. kan være din sparringspartner, når du påtænker at indgå en sponsoraftale.

Et velvalgt sponsorat er en investering, som bidrager til virksomhedens vækst, og som giver mulighed for kontakt med såvel kunder som kolleger i branchen. Du bliver synlig i relevante sammenhænge, hvilket kan supplere dine øvrige imageskabende aktiviteter. Dermed har et sponsorat også en økonomisk værdi.

Sop & Co. hjælper virksomheder med at besvare spørgsmål som: Hvad skal vi sponsorere? Hvordan og hvor meget skal vi involveres i selve organisationen eller begivenheden? Hvor meget skal vi betale? Hvordan kan vi udnytte eksisterende sponsorater bedre?

Sop & Co. kan kort og godt hjælpe med at sikre, at du som virksomhed gør det rigtige, på den rigtige måde og til den rigtige pris.